ဒေါင်းလုတ်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် သဘောတူညီချက်

ယေရှုသက်တော်စဉ် ၁၂

ဝက်ဆိုဒ်တွင် ပါရှိသည့် အချက်အလက်၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူတိုင်း အောက်ဖေါ်ပြပါ သဘောတူညီချက် ကို သဘောတူပြီး ဖြစ်ရပါမည်။

  • ဝက်ဆိုဒ်တွင် ပါရှိသည့် အချက်အလက်၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူတိုင်း မိမိတစ်ဦးအတွက်သာ ဖြစ်ရမည်။ စီးပွားရေးအတွက် မဖြစ်ရပါ။ စီးပွားရေးအတွက် ဖြန့်ချီခြင်းမပြုရပါ။ စီးပွားရေးအတွက် မဟုတ်လျှင် ကူးယူဖြန့်ချီ နိုင်ပါသည်။
  • စီးပွားရေးအတွက် ဒေါင်းလုတ်ရယူခြင်းများကို အထူးပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ဒေါင်းလုတ် ရယူခဲ့သည် အရာများကို အခကြေးငွေ ရယူ ဖြန်.ချီခြင်းမပြုရ။
  • ဒေါင်းလုတ်ရယူထားသည့်အရာများကို တခုလုံးကိုဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း မွန်းမံခြင်း အလုပ်မျိုးကို ယခုဖြစ်စေ နောက်နောင်ဖြစ်စေ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ပါသည်။
  • ဒေါင်းလုတ်ရယူထားသည့်အရာများကို ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြစ်စေ ၊ ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖြစ်စေ အသုံးမပြုရ။
  • သင်အသုံးပြုနေသည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဉာဏပိုင်း မူပိုင် နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

သဘောမတူပါ။